Swedish Lake Wedding by Jonas PetersonMed den här bloggen vill jag förmedla ett viktigt budskap, nämligen att våra sjöar och hav befinner sig i kris på grund av all nedskräpning och ignorerande beteende från oss alla som lever i länderna runt Östersjön, Bottniska viken, Skagerrak och Kattegatt. Detta leder till att fiskarna dör eller får konstiga fysiska problem i och med att de äter allt skräp som flyter omkring i deras hemmiljöer. Miljöförstöringen påverkar inte bara fiskarna direkt. Det gör även vissa av de fiskemetoder och allt det överfisket som bedrivs i haven. Många arter är nu utrotningshotade eftersom det fiskas för mycket illegalt runt om och utanför kusterna samtidigt som den globala handeln ökar efterfrågan på fisk.

Tillhör du en av dem som sopat undan problemen med motiveringen – vad kan jag göra?

Faktum är att du kan göra massor.

I min blogg vill jag reda ut hur du som fiskare kan tänka och hur du bör gå tillväga för att fiska så smart som möjligt och hålla dig till regler som är viktiga att följa i dagens läge. Jag har skrivit ned några artiklar som bygger på fisket i allmänhet och vad de olika föroreningarna och utsläppen har lett till samt vad du bör ha med dig när du ger dig ut med spöt i högsta hugg. Att fiska är ju både spännande och avkopplande och det blir ännu trevligare om du vet att din hobby inte ställer till med några problem, varken för dig själv eller för omgivningen och firrarna själva. Så följ med på lite intressant läsning där jag “fiskar” efter den ultimata fiskelyckan.