Att lösa fiskekort

fishing licenseNär du vill bedriva fiske i vatten utanför de fem största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt kustremsorna, så måste du antingen fråga om lov först och/eller skaffa dig ett fiskekort. Många av dessa områden har även satt upp skyltar med digitala koder som skannas av med hjälp av t.ex. en smartphone. Detta gäller framför allt för sportfiskare. I annat fall gäller det Allmänna Kortet som är tillåtna för de flesta statligt ägda insjöar och vatten. Det Allmänna Kortet kostar runt 70 kr för ett dygn upp till 440 kr för hela året, men kan köpas för kortare tidsperioder också. Dessutom kan familjemedlemmar ingå för en extra avgift.

Kortet kan köpas både på turistanläggningar, fiskebutiker och online.

Andra typer av fiskekort

Det finns andra benämningar på olika fiskekort beroende på var du befinner dig i landet eller var du har tänkt att fiska. I Göteborg med omnejd kan man exempelvis köpa det Gula Kortet som gäller i över 58 fiskevatten runt omkring staden. Med det kan hela familjen vara med på ett hörn och ni kan gladeligen ge er ut och kasta efter gädda, abborre, sik, brax, öring och lax. Det finns även det Blåa Kortet som enbart gäller för regnbågslax och ytterligare två laxarter. Det kortet är billigare.

Var finns informationen?

Det bästa för dig som är riktigt fiskesugen, är att bege dig till turistinformationen för orten du vill fiska på och höra dig för vad som gäller i just det länet. Även på kommunernas respektive hemsida finns det information om var och hur du kan fiska, var du kan hyra spö och båt om du behöver samt alla sjöar, åar och vattendrag i närheten där fiskefångsten är god och vilket fiskekort du behöver lösa in för att kunna sätta dig ner med ditt spö och ditt bete och njuta. Tänk på att fiskemetoden trolling ofta inte är tillåten i vissa vatten så kolla upp det i god tid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *