Allmänna fiskeregler

fishing rulesJag har tagit upp vikten av fiskekort, vad du kan göra som konsument för att bidra till havets välmående och jag har tagit upp farliga fiskemetoder som bedrivs i haven. I den här artikeln tänkte jag även ta upp några andra regler angående fisket.

Ryckfisket – en förbjuden metod

Vissa ålderdomliga metoder eller varianter som funnits en lång tid, inkluderar tyvärr ibland skarpa föremål och redskap som både skadar fisken och gör att den registrerar smärta, något som är förbjudet i Sverige. Ryckfiske innebär att man hugger tag i fisken med ett stort drag och halar in den. Ingen sjyst metod om jag får säga det själv och det är fullt förståeligt att den är otillåten. Harpun-fiske är en annan variant som spetsar de stackars fiskarna rakt igenom.

Var försiktig när du lägger ut nät

När man ska använda sig av nät, måste man kolla reglerna för att inte ha fel maskstorlekar. Man måste även veta minimimått och maximalmått på de olika fiskarterna. Är de för små eller för stora måste man släppa tillbaka dem i havet igen. Detta kan vara lite svårt när man lagt ut nät som innehåller massor av fisk. Det gäller alltså att mäta sin fångst och veta de olika måtten. Det kan man få reda på via Havs-och Vattenmyndighetens hemsida. Här står även vilka arter som får fiskas en viss tid och deras fredningstider, lektider, skyddade arter m.m. Myndigheten utfärdar även fiskelicens för försäljning av fisk.

Fiskelicens

Om du vill sälja din fångst, måste du ha en fiskelicens, annars räknas du som vanlig fritidsfiskare och får betala böter. Detta gäller dock enbart för fisk från havet. Om du fiskar i insjöar och andra sötvatten gäller inte förbudet.

Märk dina fiskeredskap

Det är lag på att man måste märka alla sina redskap på olika sätt. Märkningen ska avse vem som äger dem, vilken riktning de är nedsatta i samt om de finns vid vattenytan eller på botten.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *