20141012044130543a067a2cc88

Välkommen på årsmöte 25 feb!

Härmed inbjudes Du till föreningens årsmöte 25 februari, kl 18.30. Vi kommer att hålla till i GKSS klubbhus på Talattagatan 10, Västra Frölunda. En viktig punkt på agendan är att fatta beslut om föreningens framtid. Se bifogad kallelse och dagordning. Anmälan senast 23/2 till sofia.lundberg@raddagoteborgsskargard.se Varmt välkommen!

Share Button
Posted in Ingen kategori | Kommentering avstängd

Brev från föreningens ordförande

Bäste medlem och sympatisör! I mitt senaste brev från slutet av december 2014 så gav jag uttryck för den glädje som vi alla upplevde av segern i Mark- och Miljödomstolen den 17 november. Jag nämnde samtidigt att det då ännu var för tidigt att tömma segerbägaren då det trots allt fanns en risk för överklagan. […]

Share Button
Posted in Översikt, Processen | Kommentering avstängd

Seger! Det blir ingen vindkraftspark i Hake fjord!!

Mark- och Miljööverdomstolen har meddelat att Göteborg Energis överklagan inte ges prövningstillstånd! Dessutom meddelar Göteborg Energis styrelse att de inte kommer att försöka driva överklagan vidare. Case closed. Utredningarna har pågått sedan 2008 och kostat många miljoner men nu, äntligen, är det över!   Läs artikel i GP här

Share Button
Posted in Ingen kategori | Kommentering avstängd

Dessvärre överklagas domen

Idag har dessvärre Göteborg Energis styrelse fattat beslut om att överklaga domen. Senast 1 april kommer överklaga att lämnas in och därefter är det upp till Mark- och Miljööverdomstolen att besluta om prövningstillstånd eller ej.   Läs mer här

Share Button
Posted in Ingen kategori | Kommentering avstängd

Ny undersökning visar på mer föroreningar än vad man trott

I en debattartikel i GP idag framkommer resultat från en studie av föroreningarna i hamnområdet. Resultatet är anmärkningarvärt- man har funnt mycket högre nivåer av giftigt TBT än vad man gjort någonsin tidigare. Förhoppningsvis kan de nya resultaten få Göteborg Energis styrelse att sansa sig och avstå från att överklaga Mark- och Miljödomstolens avslag. Den […]

Share Button
Posted in Ingen kategori | Kommentering avstängd

Göteborg Energis styrelse oenig

Mycket underligt läge efter Göteborg Energis styrelsemöte idag. Styrelsen är inte enig. Bolagets ledning vill inte gå vidare med överklagan. Frågan har återremitterats men under tiden får bolaget uppdrag att undersöka möjligheterna till en begränsad omfattning av vindkraftsparken. Mycket konstigt då Mark- och Miljödomstolen har funnit att den tänkta parken inte är samhällsekonomiskt lönsam- hur […]

Share Button
Posted in Ingen kategori | Kommentering avstängd
Share Button